با سلام

این مجموعه از فیلم های آموزشی از نحوه ایجاد سایت شروع می شود و در ادامه تنظیمات مربوط به قالب محبوب شهید باکری را مرور میکند .

.

.

.

****************************************************************************************************************************

ایجاد سایت رایگان در صالحین

لینک آپارات

لینک های دانلود :
دانلود کیفیت 270

دانلود کیفیت 360

دانلود کیفیت 720

****************************************************************************************************************************

تعیین قالب سایت رایگان صالحین

لینک آپارات

لینک های دانلود :
دانلود کیفیت 270

دانلود کیفیت 360

دانلود کیفیت 720

****************************************************************************************************************************

دسته بندی سایت رایگان صالحین

لینک آپارات

لینک های دانلود :
دانلود کیفیت 270

دانلود کیفیت 360

دانلود کیفیت 720

****************************************************************************************************************************

بارگزاری مطلب

لینک آپارات

لینک های دانلود :
دانلود کیفیت 270

دانلود کیفیت 360

دانلود کیفیت 720

****************************************************************************************************************************

تغییر هدر قالب شهید باکری

لینک آپارات

لینک های دانلود :
دانلود کیفیت 270

دانلود کیفیت 360

 دانلود کیفیت 720

****************************************************************************************************************************

تنظیمات اسلایدر قالب شهید باکری

لینک آپارات

لینک های دانلود :

دانلود کیفیت 270

دانلود کیفیت 360

دانلود کیفیت 720

****************************************************************************************************************************

دسته مطالب کنار اسلاید

لینک آپارات

لینک های دانلود :

دانلود کیفیت 270

دانلود کیفیت 360

دانلود کیفیت 720

****************************************************************************************************************************

آموزش قسمت میانی قالب
لینک آپارات

لینک های دانلود :
دانلود کیفیت 270

دانلود کیفیت 360

دانلود کیفیت 720

****************************************************************************************************************************

تبلیغات در سایدبار راست
لینک آپارات

لینک های دانلود :
دانلود کیفیت 270

دانلود کیفیت 360

دانلود کیفیت 720

****************************************************************************************************************************

آموزش سایدبار راست

لینک آپارات

لینک های دانلود :
دانلود کیفیت 270

دانلود کیفیت 360

دانلود کیفیت 720

****************************************************************************************************************************

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :