ما از اول گفته بودیم که امتیاز بزرگ اسلام این است که می خواهد با حفظ آزادی های انسان ،‌ انسان ها را بسازد، تشکیلات ما اتفاقاً‌ آهنین نیست ، حالا هم می گوئیم ، آهنین هم نخواهد بود .
تشکیلاتی است که انسان ها در درونش احساس حرکتی خودساز و آزاد می کنند .
تشکیلاتی است که می کوشد تا انسان ها را همسو کند نه اینکه انسان را رقابتی بسازد.
کی ما اصلاً در اسلام می خواسته ایم انسان قالبی بسازیم تا در پی آن باشیم که تشکیلاتمان هم قالبهای آهنین باشد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :