ما تو #مسجدمون یه طرح رو اجرا کردیم که خدا رو شکر خیلی مورد استقبال بچه‌ها قرار گرفت.????
این بود که:
“اومدیم از بچه‌های حلقه‌های #کوچکسال عکس گرفتیم، بعد دور عکس رو درآوردیم و فقط خود عکس شخص رو استفاده کردیم.
بعد اسمشون رو به عکسشون چسبوندیم. بعد عکساشون رو به صورت #حلقه به برد چسباندیم و همچنین عکس #سرگروه حلقه رو هم بین حلقه یعنی بین عکس بچه‌های حلقه قرار دادیم.
حتی باعث شده بود که روزهای بعد، بچه‌های کوچکسال مسجد با چندتا از دوستانشون که مسجد هم نمیومدند، میومدند مسجد و دوستانشون می‌گفتند که اگه می شه #عکس ما رو هم بزنید توی این تابلو!”????????

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :