#متربیان باید شام اردو رو خودشان آماده می‌کردند.
آتش روشن کردن در تاریکی و سرما و آماده کردن و کباب کردن مرغ‌ها ۲ تا ۳ ساعت زمان برد.
سرما و گرسنگی به بچه‌ها فشار آورده بود؛ یکی از بچه‌ها می‌گفت حاضرم این مرغ‌ها را خام‌خام بخورم!????
بالاخره جوجه‌کباب‌های پخته و نیم‌پخته را سر سفره آوردند.
حالا مرحله دوم آماده‌سازی شام شروع می‌شد. از هر #گروه خواسته شد غذای خود را تزیین کند.????
وقتی بچه‌ها آماده صرف غذا شدند، از گروه‌ها خواسته شد غذایی که آماده کرده‌اند را به گروه کناری خود بدهند.????
برای بچه‌ها دل‌کندن از دست‌پختی که با #زحمت فراوان آماده کرده بودند خیلی سخت بود؛????
ولی باید این کار را انجام می‌دادند.

⬅️این فعالیت تمرینی بود برای #تقویت_کنترل_بچه‌ها بر تمایلات فعال کوتاه مدت‌شان است????

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :