تغذیه خداوند برای مؤمن

رسول خدا صلی الله علیه وآله در حدیثی تغذیه مؤمن از سوی خداوند را بیان فرمودند.

http://media.hawzahnews.com/Capture(318).JPG

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :