وزیربهداشت: ضمانت بدهید تابمانم/ نمیشود هم کارکرد و هم کتک خورد/ باید تضمین بدهند که من را آزار و اذیت نکنند!

13960424001312636357265924489676_55410_PhotoL

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :