به گزارش صالحین،حجت الاسلام محمدتقی بهرامی، امام جمعه جورقان با تأکید بر این که وظیفه دولت ها حل مشکلات مردم است، بیان داشت:
«زمانی دولت می تواند کارآمد بوده و در جهت حل مشکلات مردم قدم بردارد که کابینه و وزرای متخصص، تعهد و کارآمد داشته باشد. اگر وزیری کارآمد و متخصص بود ولی از جهت گرایش سیاسی با ما همسو نبود از او باید استفاده کرد. دولت دوازدهم نیز باید به تخصص توجه جدی داشته و در چینش کابینه فراجناحی عمل کند».
حجت الاسلام بهرامی، دولت را به سعه صدر توصیه کرد و گفت:
«آزادی و دموکراسی به معنای این است که از متخصصان هر امر استفاده کرد. برای نمونه ممکن است فردی کارآمد به دولت رأی نداده باشد، ولی باید از او در عرصه مدیریت استفاده کرد».
وی با دعوت مسئولین به بالا بردن آستانه تحمل خود، ادامه داد:
«دولت دوازدهم در چینش کابینه خود نشان دهد به دنبال صلاحیت و ضابطه است نه رابطه».
امام جمعه جورقان، دلیل بسیاری از مشکلات را حزب بازی افراد برشمرد و گفت:
«سهم خواهی در صورت داشتن صلاحیت و کارآمدی موضوع منکری نیست، ولی متأسفانه وضعیت به گونه ای شد که افراد بدون هیچ توانمندی و کارآمدی به دنبال سهم خواهی و حزب بازی هستند که این سم مهلک است. اگر دولت دوازدهم نیز در چینش کابینه گرفتار گروه و حزب بازی شود از این سم مهلک نجات نخواهد یافت و امیدواریم این گونه نشود».
حجت الاسلام بهرامی، با یادآوری این موضوع که شعار همه دولت ها چینش فراجناحی کابینه است، اضافه کرد:
«در گفتار این گونه بودند ولی در عمل هیچ کدام این گونه عمل نکردند. البته برخی دولت ها نسبت به کارآرایی بیشتر توجه داشته اند».
وی دلیل گرفتار شدن دولت ها به حزب بازی را ناشی از وام داری رئیس دولت به برخی احزاب عنوان کرد و گفت: وقتی در انتخابات دولت به حزب خاصی توجه کرده و حمایت دریافت می کند، خود را مدیون آن حزب می داند و پس از پیروزی سعی می کند توجه او را جالب کند. در حالی که اگر دولت ها خود را وابسته حزبی نکنند گرفتار این مشکل نمی شوند».
امام جمعه جورقان تأکید کرد:
«مسئولان باید در انتخابات وابستگی به احزاب نشان ندهند تا آن ها سهم خواهی نکنند. وابستگی سبب رودربایستی و در نهایت انتخابات افراد غیرکارآمد می شود».
وی افزود:
«مشکلات و راهکارها مشخص بوده، دولت ها نیز می خواهند حل کنند، ولی وقتی وارد گود می شوند برخی احزاب فکر مسئولین را در درست می گیرند».
حجت الاسلام بهرامی، نقد سازنده و منصفانه را سبب پیشرفت دانست و خاطرنشان کرد:
«منتقدان را نباید به دلواپس تعبیر کرد، بلکه از ظرفیت آن ها استفاده کرد. وی در پایان بر دوری مسئولان بر حاشیه سازی به وسیله عمل به سخنان رهبر انقلاب تأکید کرد».

انتهای پیام/

این خبر را به اشتراک بگذارید :